جهت ثبت شکایات خود لطفا با تلفن 88310034 و یا از طریق فرم تماس با ما انتقادات، پیشنهادات و شکایات خود را ثبت و پیگیری نمایید.